Uppfiskade discar från Bulltofta

Massor med upphittade discar söker nu sina rätta ägare. I detta kalkylark hittar du en lista på vilka discar som finns att hämta i boden på Bulltofta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXtravEjqPxJGxooEtRnKrifH_Cdkze0q97EaxVOWPI