NT Lund 2021 Caddybok

Kommer snart...

Tävlingslayout

Playlist med drönarfilmer på tävlingslayouten:

Info

Generell info om anläggningen finns på sidan om St Hans 18 hål. (Notera att förändringar i bansträckning är troliga)