NT Lund 2021 Covid-19

Senaste information kring gällande restriktioner pga. Covid-19.

Vi kommer följa de rekommendationer som myndigheterna tillsammans med Discgolf-förbundet anger. Detta innebär i dagsläget max 4 spelare i varje kort, digitalt spelarmöte och avsaknad av fysisk interaktion mellan spelarna.

När vi får uppdaterad information om vilka restriktioner som kommer gälla efter dem 11:e Mars, kommer de publiceras här.