Behöver du discar?

  • Behöver du discar?
  • Klubben säljer bra set för nybörjare med tre discar. Allt du behöver för att komma igång!

    Vi säljer även begagnade discar varje vecka innan våra måndagstävlingar.

    Håll koll på Facebook-gruppen @spinndiscfk för att veta vart vi håller hus just denna veckan eller ta kontakt med Johan Gehrisch på Messenger.

Våra banor

Klubben ansvarar för och tar hand om två banor i Malmö, Bulltofta och Sibbarp, samt två banor i Lund, St Hans och Vipeholm. Alla våra banor är gratis att spela på!

Säkerhet

Eftersom våra banor är anlagda på kommunal mark, där ibland många andra människor vistas, är det extremt viktigt att vi som spelar discgolf tar hänsyn till dem och inte riskerar att någon skadas av en flygande disc.
Discgolfare har inte större rätt att utnyttja dessa ytor än andra personer som vistas på dessa friluftsområden. Om alla följer de enkla reglerna nedan minskar vi risken för skador.
- Kasta aldrig om du riskerar att träffa någon person på banan med din golfdisc. 
- Om någon person befinner sig riskzonen, vänta till hen passerat, eller be vänligt att hen flyttar på sig.
- Om din kastade disc ändå närmar sig en person måste du förvarna genom att ropa ”Fore” högt och tydligt.

 

Bulltofta 18+7 hål

Bulltofta är klubbens äldsta discgolfbana och anlades 2006. På banan har klubben annordnat bland annat Lag- och Par-SM, SMTD, DNT och DM. Banan erbjuder både tighta skogshål, öppna parkhål och kuperade hål. Det finns två utkast, vit pro-tee och röd nybörjartee. Vi jobbar ständigt med att utveckla banan och de senaste åren har den genomgått en del förändringar.

Läs mer

Vipeholm 9 hål

Vipeholm är vår lättaste bana med 9 ganska korta hål. Men bli inte allt för bekväma! Den är väldigt teknisk och har mycket OB och snåriga buskar som kan straffa sig rejält.

Är det första gången ni besöker banan rekommenderar vi att ni tar med er en bankarta, då utkasten inte är så väl utmärkta (kontgräsmattor markerar tee) och vägbeskrivningar till nästa tee saknas.

Läs mer

St Hans 18 hål

St Hans är Spinndiscs nyaste och mest utmanande bana, byggd i samarbete med Lunds Kommun och Riksidrottsförbundet. Banan är designad av Latitude 64 i samråd med Spinndisc. Joakim Dahlén har skött banutveckling/projektledning. Utkasten består av 2x3 meter stora konstgräsrutor med ekramar. Banan bjuder på varierad terräng, öppna gräsytor, trånga skogshål, kraftiga höjdskillnader och fantastiska vyer.

Läs mer

Sibbarp 9 hål

Sibbarp anlades 2009. Banan är belägen vid havet och det är promenadavstånd till Öresundsbron. Banan är anlagd i parkmiljö och gräset är alltid välklippt. Hål-längderna ligger på mellan 67-170m och paret ligger på 28. Medelängden är drygt 90m. De stora utkasten består av packat stenmjöl. Området är också en hundrastplats. Utkasten är markerade med två vita stenar, på den ena står hålnumret och på den andra står hållängden. 

Läs mer