Uppfiskat i dammen

Idag har Frida fiskat efter discar i dammen på hål 5 på Bulltoftabanan. Totalt 97 discar hittades. 

Nedan finner ni ett dokument med de discar som hittades. De ligger i karantän i 6 månader och därefter tillfaller de klubben. Man får enklast tillbaka sin disc om man kommer till klubbstugan de veckor Spinndiscen är på Bulltofta (se kalendern), ca 17.15 och 20.15 borde det finnas någon på plats. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rXAs5kavia8DI8Xad6nIa4r2iWsm5p5BhNSfSYIH7o/edit?usp=sharing

E-post